OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Hry

   

Veľké objavné plavby zábavnou formou v našom podaní.

Interaktívne prezentácie

ODKRY UKRYTÝCH MOREPLAVCOV - správne odpovedaj na otázky (Dominika Sokolová)

ODKRY OBRÁZOK - správne odpovedaj na otázky, odkryješ obrázok (Veronika Danková)

PREJDI BLUDISKOM - správne odpovedaj na otázky a prejdeš bludiskom (Veronika Danková)

BLUDISKO - správne odpovedaj a pomôžes Kolumbusovi dostať sa k jeho lodi (Veronika Fejková)

ODKRY OBRÁZKY - správne odpovedaj na otázky, odkryješ portréty slávnych moreplavcov (Dominika Sokolová)

UKRYTÍ MOREPLAVCI - správne odpovede odhalia ukrytých moreplacov (Veronika Fejková)

SÚBOJ - chlapci proti dievčatám (Mgr. Lenka (Lenková) Truchanová)

PUZZLE - poskladaj obrázok (Mgr. Lenka (Lenková) Truchanová)

OBESENEC  - uhádni ukryté slová a zachráň panáčika (Mgr. Lenka (Lenková) Truchanová)

Kartičky

PPRIRAĎOVAČKA - správne priraď k sebe patriace roky (Dominika Sokolová)

OBJAVITELIA A OBJAVY - priraď moreplavcovi jeho objav (Veronika Fejková)

UDALOSTI ZO ŽIVOTA MARCA POLA - doplň správne detaily zo života Marca Pola (Dominika Sokolová)

ZÁMORSKÉ OBJAVY - precvič si vedomosti o objavných plavbách (Veronika Fejková)

UDALOSTI ZO ŽIVOTA VASCA DA GAMU - doplň správne detaily zo života V. da Gamu (Dominika Sokolová)

Interaktívne cvičenia

POZNÁŠ MOREPLAVCOV? (Mgr. Lenka (Lenková) Truchanová)

Krížovka - OBJAVNÉ PLAVBY MOREPLAVCOV  (Mgr. Lenka (Lenková) Truchanová)

Plavba slávneho námorníka (Mgr. Lenka (Lenková) Truchanová)

Námornícka tajnička  (Mgr. Lenka (Lenková) Truchanová)

Zámorské objavné plavby   (Mgr. Lenka (Lenková) Truchanová)

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk