zs_globus.gif logo_zs_sac.jpg
AUTOR: Mgr. Lenka Truchanová

nadpis_namornik.png

Pozorne si prečítaj text a odpovedaj na otázky!
Krištof Kolumbus (1451 – 1506), syn janovského tkáča, krátko žil v Anglicku. Ako dvadsaťpäťročný sa priženil do námorníckej rodiny v Portugalsku, takto získal námorné skúsenosti. Študoval kartografiu. Dobre poznal dovtedajšie zemepisné pramene, tzv. „Imago Mundi“ (Obraz sveta - Antique Maps) od Pierra z Avily určeného pre cestovateľov a dielo od florentského hvezdára Pabla Toscanelliho, v ktorom sa pokúsil zobraziť zemskú dosku.
Portugalskému kráľovi Jánovi II. neúspešne predložil plán nájdenia západnej námornej cesty do Indie. Tak sa obrátil na Španielov, kde sa na neho v roku 1492 usmialo šťastie a Izabela Kastílska vyšla Kolumbovi v ústrety. Na tú dobu to bol veľmi odvážny plán, a to nájsť námornú cestu do Indie západným smerom .
Absolvoval 4 výpravy:
Prvá výprava (3. 8. – 12. 10. 1492): I. Kastílska mu poskytla 3 lode → Santa Mariu (vlajková loď), Pintu, Niñu. Vyplával z prístavu Palos. Zastavil sa na Kanárskych ostrovoch a pokračoval ďalej na západ. Počas plavby využíval pasáty. Dňa 12.10.1492 sa dostal až na ostrov San Domingo, ktorý nazval San Salvador (v preklade „Sv. Spasiteľ“). Po celý čas si myslel, že je v západnej Indii. Niekoľko týždňov sa plavil po ostrovoch – objavil Kubu a Haiti (nazval ich Hispaniola). Práve tu Santa Maria stroskotala. Po návrate bol oslavovaný a nikdy sa nedozvedel, že objavil americký kontinent.
Počas ďalších troch plavieb objavil Bahamy, Portoriko, Jamajku, ústie Orinoca, pobrežie strednej Ameriky, Antily. Na ostrove Guadeloupe jedol prvýkrát v živote ananás. Pri poslednej pristál pri pobreží Hondurasu a Nikaragui.
V marci 1493 bol vymenovaný za miestodržiteľa novoobjavených území (kontrola obchodu s Novým svetom – tak nazvali Ameriku) a bola mu udelená hodnosť admirála (titul „don“). Na objavených ostrovoch však nebol dostatok zlata ani korenia. Preto bol v tom istom roku Kolumbus obvinený z neúspechu a zbavený funkcií. Následne ho v okovách priviezli do Španielska. Zomrel v roku 1506, pochovali ho v Havane.
Kolumbus veril až do svojej smrti, že objavil Áziu (Indiu) aj preto nazval pôvodné domorodé obyvateľstvo INDIÁNMI („los Indos“).